Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

PBWatInSchool14June2565 A3

PBWatInSchool14June2565 A1

วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๕๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล และในโอกาสนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวัดในโรงเรียนได้ทุกวันอังคาร ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m