Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

PBWatInSchool28June2565 A1

PBWatInSchool28June2565 A3

PBWatInSchool28June2565 A4

วันอังคารที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๔๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ คณะครู  นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน โดยในวันนี้ตรงกับวันพระ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล 

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m