Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

PBWatInSchool02Aug2565 A1

วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๓๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   คณะครู นักเรียน ร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ  ถวายภัตตาหารเช้า  ทำบุญ ใส่บาตร กรวดน้ำ-รับพร  ในกิจกรรมวัดในโรงเรียนประจำสัปดาห์

<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

 

f t g m