Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๕(๒๔ ส.ค.๒๕๖๕)

PBSTDLopburi Handball 24Aug2565 A1

PBSTDLopburi Handball 24Aug2565 A4

เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ณ สนามแฮนด์บอล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา โดยคุณครูโอภาศ ตันติผาติ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแฮนด์บอล ประเภทนักเรียนชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๕  โดย ทีมชายโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  คว้าถ้วยรางวัลนะเลิศ   ส่วนทีมหญิงโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แพ้ โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม  ได้รางวัลรองชนะเลิศ

 

f t g m