Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕

PBLBSport31Aug2565

เมื่อวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา โดยคุณครูโอภาศ ตันติผาติ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลบอล ประเภทนักเรียนชาย-หญิง อายุไม่เกิน ๑๘ ปี โดยเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา ระดับภาคกลาง ประจำปี ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย ๕ คน ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ , ประเภททีมชาย ๓ คน ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒ // ประเภททีมหญิง ๓ คน  ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ , ประเภททีมหญิง ๕ คน ได้รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๒    ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ขอร่วมแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมบาสเกตบอล คณะผู้ฝึกสอนทุกๆท่าน ที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและจังหวัดลพบุรีของเรา

(ขอขอบคุณภาพและข่าวจาก คุณครูโอภาศ ตันติผาติและคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด)

 

f t g m