Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จังหวัดพังงา

PBDeebukPhangngaSch01Sep2565 A1

PBDeebukPhangngaSch01Sep2565 A3

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมชมนาด โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน  ปฏิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน   คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้าสำนักงานวิชาการและเลขาศูนย์อาเซียนศึกษา, คุณครูอมรชัย สถานนท์ เลขาศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย, คุณครูธนพรรณ นาคะนคร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา โดยมี น.ส.ศริญญา ผั้วผดุง รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานแผนงานงบประมาณและงาน , นายสมชาย  เจริญฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป  พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และคณะครู  ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนพิเศษ Gifted ภาษาอังกฤษ, ศูนย์ HCEC ,และศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

 

f t g m