Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

PBWatinSchool13Sep2565 A1

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๐ น. - ๐๗.๔๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   คณะครู, นักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ รับศีล รับพรและทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน  ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสำหรับกิจกรรมวัดในโรงเรียนของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m