Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการมอบรางวัลโครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน

PBSaveEnergy19Sep2565 A2

วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน ประเภทต่างๆ ได้แก่ การประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบสร้างสรรค์, ประกวดสื่อทาง Website /ใบปลิว/แผ่นพับ/powerpoint/เรื่องสั้น หรือภาพยนต์สั้น และการแต่งคำขวัญ และการวาดภาพการ์ตูนประกอบ ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและบุคคล ตามโครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

f t g m