Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBThaimusic24Sep2565

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดำริ  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูวีรยุทธ นิลทุ้ย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  นำนายยศนันทน์ สอนสาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒๕ เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยโครงการ "บิ๊กซี โสตศิลป์ สืบสาน ดนตรีไทย" เพราะดนตรีไทยคือสมบัติของแผ่นดิน  ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภทเครื่องดีด ระดับประเทศ  ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสามารถของนักเรียน ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  ไว้ ณ โอกาสนี้

 

f t g m