Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBArtOfLopburi25Sep2565

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้คุณครูฐิติรัตน์  เจือรส , คุณครูอนุชิต ชัยเรียบ  นำนักเรียน นางสาวกชพรรณ แสงอิ่ม  นักเรียนความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ ระดับ ชั้น ม.๕/๒๖  เข้ารับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีลพบุรี” สาขาเยาวชน ครั้งที่ ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จัดโดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี  คณะผู้บริหาร คณะครู ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

f t g m