Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBWelcome DirectorSPM LB 04Oct2565 A1

วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลาประมาณ ๑๐.๕๕ น.  ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครู  ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ   ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาลพบุรี (ท่านใหม่)  โดยตำแหน่งเดิมท่านฯ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง รอง.ผอ.สพม.๒๐ จ.อุดรธานี

 

f t g m