Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBWatInSchool01Nov2565 A1

PBWatInSchool01Nov2565 A3

วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๕๐ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ การศึกษา ๒๕๖๕ โดยในวันนี้ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีขาล และขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน คณะครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมวัดในโรงเรียนของภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ได้ทุกวันอังคาร ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออกและในโอกาสนี้ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกับ วัดพระบาทน้ำพุ ในการจัดสร้างพระพุทธรูป จำนวน ๘๙ ปาง ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ จังหวัดลพบุรี  โดย โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูป จำนวน ๑ ปาง จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ คนงาน แม่บ้าน ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m