Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๕(๒๖ พ.ย.๒๕๖๕)

PBWinter 26 Nov 2565 A1

บรรกาศกิจกรรมงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๕  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่วงเวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๓๐ น  คณะครู นักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมงานฤดูหนาว ตามภาระความรับผิดชอบ เช่น กิจกรรมตักไข่พญานาค, กิจกรรมขายน้ำของนักเรียนห้องโครงการวิทย์-คณิต เพื่อหารายได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ฯลฯ  ส่วนบรรยากาศภายในงานมีประชาชนทะยอยเดินเที่ยวเข้าชมงานเลือกซื้อเลือกหาสินค้านานาชนิดและเลือกชิมอาหารหลากหลายภายในงาน  ในโอกาสนี้ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวิทยาลัย, ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบพระคุณท่านผู้ที่มาเดินเที่ยวชมงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำ ๒๕๖๕ ทุกๆ ท่าน  ซึ่งการจัดงานนี้ เพื่อจัดรายได้สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในจังหวัดลพบุรี  งานฤดูหนาวลพบุรี ปี ๒๕๖๕ จัดระหว่างวันที่ ๒๖ พ.ย. - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๕ นี้

PBWinter 26 Nov 2565 A3

ขนมลูกเต๋า ร้านทรงนิมิต // ขนมเบื้องโบราณ

PBWinter 26 Nov 2565 A4

"เคบับเนื้อ-ไก่" อาหารพื้นเมืองของประเทศตุรกี // ไก่ทอดรสชาตต่างๆ

 

f t g m