Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมประชุมการบันทึกข้อมูลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดลพบุรี ๑

PBSillapa70Website30Nov2565

วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์  ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบให้คุณครูจตุพร น้อยบุญสุข  และคณะครูผู้เกี่ยวข้อง  ดำเนินการจัดการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคุณครูและผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลการแข่งขันทักษะวิชาการที่เว็บไซต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ จังหวัดลพบุรี ๑  

 

f t g m