Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (การเปิด On Site เต็มรูปแบบ) Written by Super User 134
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (นักเรียน ห้อง ข.) Written by Super User 151
วีดีทัศน์:ประมวลภาพการเรียนการสอนแบบ On site และ On line การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (นักเรียน ห้อง ข.) Written by Super User 186
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (นักเรียน ห้อง ข.) Written by Super User 117
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (นักเรียน ห้อง ข.) Written by Super User 127
กิจกรรมแนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 107
กิจกรรมการเปิดเรียนแบบ Onsite (นักเรียนห้อง ข) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 116
กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 206
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ Written by Super User 136
วีดีทัศน์:ประมวลภาพการเรียนการสอนแบบ On site และ On line การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 96
f t g m