Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิต PA " (แบบออนไซต์วันที่สี่) Written by Super User 163
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิต PA " (แบบออนไลน์วันที่สาม) Written by Super User 161
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิต PA " (แบบออนไลน์วันที่สอง) Written by Super User 152
พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้ภาษาอังกฤษพิชิต PA " Written by Super User 206
กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ Written by Super User 214
กิจกรรมการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 412
กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 544
ระเบียบโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ว่าด้วยทรงผมและเครื่องแต่งกายของนักเรียน พุทธศักราช ๒๕๖๕ Written by Super User 792
กิจกรรมการแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา(เดิม) จังหวัดลพบุรีครั้งที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ Written by Super User 279
กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนทั่วไป Written by Super User 517
f t g m