Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

PBSTDGeneralRegister03April2566 A1

 

PBSTDGeneralRegister03April2566 A3

PBSTDGeneralRegister03April2566 A5

วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  กล่าวต้อนรับท่านผู้ปกครองและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนทั่วไป(ตัวจริง)  โดยได้กล่าวถึงเอกสารและความสำคัญในการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งท่านผู้ปกครองและนักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจ และต้องยอมรับปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งคัด  หลังจากดำเนินการมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยแล้วในวันนี้  ลำดับต่อมา คุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน ได้แนะนำท่านผู้บริหารงานโรงเรียนฯ ทั้ง ๔ ท่าน ให้ท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้ทำความรู้จัก  ลำดับต่อมา คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  ได้พบกับท่านผู้ปกครองกล่าวสรุปถึงการจัดการเรียนการสอนของแผนการเรียนวิทย์-คณิตและแผนการเรียนไทย-สังคมและมอบให้คุณครูกนกวรรณ คุณครูนพวรรณ ทับทอง หัวหน้างานทะเบียน ดำเนินการกล่าวถึงเอกสารต่างๆ และขั้นตอนในการรับมอบตัวนักเรียนเป็นลำดับต่อไป  ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนพิพบูลวิทยาลัย ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกๆท่านและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกๆคนอีกครั้งไว้ ณ โอกาสนี้

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m