Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

PR Openwatinschool2565 Website

ประชาสัมพันธ์:ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
กำหนดการพิธีเปิดและแผนผังการจัดกิจกรรม Pdf file คลิ๊กที่นี่graphics click here 822293

 

f t g m