Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การลบข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล @pibul.ac.th สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

PR PBDelete STDmail2565 New

ประชาสัมพันธ์ : เรื่อง การลบข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ใช้อีเมล @pibul.ac.th สำหรับนักเรียนที่จบหลักสูตรฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

f t g m