Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๒๓ ปี พิบูลวิทยาลัย

WebsiteBanner 123PB2565 2Scale

 กำหนดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ๑๒๓ ปี พิบูลวิทยาลัย
graphics click here 822293วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ Pdf file คลิ๊กที่นี่ graphics click here 822293

 

 

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๒๓ ปี พิบูลวิทยาลัย

 

f t g m