Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

PR SportGallery2565

ประชาสัมพันธ์:ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ ๒ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาฬาภายใน ชุดที่ ๑ วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาฬาภายใน ชุดที่ ๒ วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาฬาภายใน ชุดที่ ๓ วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

>>>> ชมภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาฬาภายใน ชุดที่ ๔ วันที่ ๕ ส.ค.๒๕๖๕ icon new icon new

 

f t g m