Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙

WeloveKingRama9 13Oct2565 WebsiteA

 

f t g m