Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PRSTD2566 Banner1440cm740cm Scale1000

graphics click here 822293** เว็บไซต์ การรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประเภทห้องเรียนทั่วไป-ประเภทความสามารถพิเศษ ** graphics click here 822293

 

icon newicon new** ประกาศผลการสอบ** และ ** การรายงานตัวนักเรียน ที่สอบได้ตัวจริง ** icon new icon new

 

f t g m