Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์:กิจกรรม Open House 2023

PBOpenhouse2566 480x240 1 Website

OHActivity2023

พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน Open House 2023 เช่น นิทรรศการทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ , นิทรรศการแนะแนวการศึกษา
การแข่งขันทักษะวิชาการ, ตลาดนัดไอเดีย, การประกวดวงดนตรีสากล, การประกวด Cover Dance ฯลฯ
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

 

f t g m