Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์ : ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อบำรุงการศึกษา ระดับ ชั้น ม.๕ และ ระดับ ชั้น ม.๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 323
ประชาสัมพันธ์:ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวัดในโรงเรียนและโรงเรียนวิถีพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 194
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การเปิดเรียนแบบ On site เต็มรูปแบบ Written by Super User 277
ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 6262
ประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Written by Super User 1018
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 537
ประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 1013
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ Written by Super User 323
ประชาสัมพันธ์:การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 1922
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:แนวปฏิบัติการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 387
f t g m