Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประชาสัมพันธ์:รหัสห้องเรียนออนไลน์(Class code for google classroom) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 6642
ประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๖๕) Written by Super User 1133
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 681
ประชาสัมพันธ์: ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 1144
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ Written by Super User 405
ประชาสัมพันธ์:การจัดสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 2032
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:แนวปฏิบัติการรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 502
ประชาสัมพันธ์:สถิติข้อมูลการสมัครสอบประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป และประเภทความสามารถพิเศษ Written by Super User 797
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์:แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 609
ข้อมูลสถิติการลงทะเบียนยื่นความจำนงค์เพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประเภทห้องเรียนพิเศษ Written by Super User 937
f t g m