Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Author Hits
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน Written by Super User 28
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน Written by Super User 52
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน Written by Super User 43
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 99
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 85
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 87
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา Written by Super User 197
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา Written by Super User 254
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ Written by Super User 118
ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก Written by Super User 123
f t g m