Copyright 2022 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

speakerประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มีความประสงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๑๐,๒๐๐ บาท ด้วยเงินระดมทรัพยากร (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

กำหนดการรับสมัคร
ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่งานบุคคล กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕-๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ)

<< อ่านประกาศฉบับเต็ม >>graphics click here 822293

 

 

 

 

 

f t g m