Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมผู้บริหารคณะครูแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 22 September 2023 Written by Super User 4
กิจกรรมนักเรียนแสดงมุทิตาคารวะคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๖ 22 September 2023 Written by Super User 8
กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖ 21 September 2023 Written by Super User 15
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ 19 September 2023 Written by Super User 21
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖) 15 September 2023 Written by Super User 40
กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ 12 September 2023 Written by Super User 185
กิจกรรมการอบรมการพัฒนาด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform 09 September 2023 Written by Super User 59
กิจกรรมการอบรมขยายหลักสูตรการจัดการด้านการเงินสำหรับเด็ก(Cha-Ching) 09 September 2023 Written by Super User 55
กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน(HCEC Advanced Academic Training) สำหรับครูผู้สอน 04 September 2023 Written by Super User 61
กิจกรรมประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ 30 August 2023 Written by Super User 67
f t g m