Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

PBProjectExam05Mar2566 A1

วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ  การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษ

PBProjectExam05Mar2566 A3

ภาพบรรยากาศผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสอบฯ กราบขอพรหลวงพ่อขาว วัดพระยาออกและ พระบรมราชานุเสาวรีย์ในหลวงฯ รัชกาลที่ ๕

 

f t g m