Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการรับมอบตัวนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์ฯและ Gifted ภาษาอังกฤษ

PBSTDProjectRegister12Mar2566 A1

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน  คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการการรับนักเรียน ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เข้ารับมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์จากการไม่มามอบตัว เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา  ซึ่ง ณ ขณะนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนพิเศษเรียบร้อยแล้ว  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

 

f t g m