Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมรับมอบตัวนักเรียนที่สอบได้ระดับชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประเภทห้องเรียนทั่วไป(ตัวสำรอง)

PBSTDGeneralRegister03April2566 A7

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบหมายให้ นายพิริยะ เกตุสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  นายวรพันธ์ โรจนรัต รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคุณครูทรงภพ ร่มสายหยุด หัวหน้างานกิจการนักเรียน  คุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และคณะกรรมการการรับนักเรียน ดำเนินการเรียกนักเรียนที่สอบได้ตัวสำรอง เข้ารับมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตามจำนวนที่มีผู้สละสิทธิ์จากการไม่มามอบตัว เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา  ซึ่ง ณ ขณะนี้ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้ดำเนินการรับนักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เต็มจำนวนตามประกาศการรับนักเรียนแล้ว  ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ปกครองทุกๆท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้บุตรหลานของท่านเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแห่งนี้

 

f t g m