Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBSchoolOpen16May2566 A1

PBSchoolOpen16May2566 A2

PBSchoolOpen16May2566 A4

วันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ให้การต้อนรับ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ในโอกาสที่มาตรวจราชการติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในด้านต่างๆของโรงเรียนฯ // ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู  ยินดีต้อนรับนักเรียนสู่การเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันแรกของการเรียนการสอน และขอแสดงความยินดีกับน้องใหม่ นักเรียน ระดับชั้น ม.๔ ทุกๆคน ในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ หน้าเสาธงเป็นครั้งแรก

 

 

f t g m