Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๕ ก.ค.๖๖)

PBM6Tutor05July2566 A6

PBM6Tutor05July2566 A8

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ กลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level  โดยสำหรับวันนี้เป็นวิชา คณิตศาสตร์  สอนโดย คุณครูวิเศษ  กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋  the brain)

 

f t g m