Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBPorPhiang05July2566

วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี   นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน  ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ ศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยมีนักเรียนระดับชั้น ม.๔  เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

f t g m