Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๖ ก.ค.๖๖)

PBM6Tutor06July2566 A9

PBM6Tutor06July2566 A10

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ กลุ่มบริหารวิชาการ  และคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level  โดยสำหรับวันนี้เป็นวิชา ภาษาไทย  สอนโดย คุณครูพี่ยู (the brain)- คุณสุรเชษฐ์  พิชิตพงศ์เผ่า // ส่วนในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. เป็นการเรียนในวิชา ชีววิทยา สอนโดย พี่บิ๊ก (the brain) - ดร. ณัฐชัย  เก่งพิพัฒน์

 

f t g m