Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์

PBThaimusic08July2566 A1

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๒๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  เป็นประธานในการสวดเจริญพระพุทธมนต์  พิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์  โดยมี นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  แขกผู้มีเกียรติ คณะครู, นักเรียน  ร่วมกิจกรรมฯ

 

f t g m