Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี พิบูลวิทยาลัย(๑)

PB124Y2566 21July2566 A1

PB124Y2566 21July2566 A3

PB124Y2566 21July2566 A4

PB124Y2566 21July2566 A6

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ. ลพบุรี  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบหมายให้ นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  โดยมีคณะครูที่ปรึกษาและนักเรียน ระดับชั้น ม.๔  ร่วมในพิธีฯ  // จากนั้นเวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่)  นายพิริยะ  เกตุสกุล  รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี พิบูลวิทยาลัย(วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖)  โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทุกระดับชั้นจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันทำบุญใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

 

f t g m