Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบ ๑๒๔ ปี พิบูลวิทยาลัย(๒)

PB124Y2566 23July2566 A1

PB124Y2566 23July2566 A3

PB124Y2566 23July2566 A4

เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๑๐ น. กิจกรรมพิธีเปลี่ยนเครื่องห่มหลวงพ่อขาวและ
สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในโรงเรียน 
โดย นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฯ

PB124Y2566 23July2566 A6

PB124Y2566 23July2566 A8

PB124Y2566 23July2566 A11

PB124Y2566 23July2566 A10

กิจกรรมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๑๒๔ ปี

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมวิชาเยนทร์  โรงเรียนพิบุลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุร จ.ลพบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  มอบหมายให้ นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ครบ ๑๒๖ ปี โดยมี  โดยมีแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมในพิธีฯ  หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญฯ   ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีฯ  เป็นเกียรติรับมอบทุนการศึกษาจากผู้มีอุปการะคุณ, องค์กรต่างๆ ฯลฯ มอบโล่เกียรติยศแก่คุณครูและบุคลากรที่ปฏิบัติราชการครบ ๓๐ ปี ๑๕ ปี, มอบเกียรติบัตรครูดีศรีพิบูล และแสดงความยินดีให้เกียรติมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ปี ๒๕๖๖ ตามลำดับ เป็นการเสร็จพิธีฯและกิจกรรมต่างๆ  ในโอกาสนี้ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนทุกคน  ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ท่านรองผู่ว่าราชการจังหวัดลพบุรี แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย ทุกๆท่าน  ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฯ ประจำปี ๒๕๖๖  ขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

icon new<<ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด>>icon new

 

f t g m