Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการมอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBSportBudget04Aug2566 A3

PBSportBudget04Aug2566 A1

วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๐๙ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) นายพินิจ  อ่อนไสว นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา  โดยมี นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย รับมอบฯ และท่านนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้มอบเงินสนับสนุน ๑๕,๐๐๐ บาท แก่หัวหน้าคณะสีและประธานคณะสี ทั้ง ๖ คณะ

PBSportBudget04Aug2566 A2

ผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าพิบูลวิทยาลัยลพบุรี มอบเงินสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
แก่หัวหน้าคณะสีและประธานคณะสี ทั้ง ๖ คณะๆละ ๓,๐๐๐ บาท

 

f t g m