Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบเงินสวัสดิการโรงเรียนสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBBudgetsport10Aug2566 A1

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๒๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่คณะสีทั้ง ๖ คณะ โดยเป็นเงินจากผลประกอบการร้านสวัสดิการของโรงเรียน งานสวัสดิการร้านค้า กลุ่มบริหารทั่วไป

 

f t g m