Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (๑๐ ส.ค.๒๕๖๖)

PBSport10Aug2566 A14
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย มอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ในกิจกรรมการแข่งขันภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
PBSport10Aug2566 A4
การประกวด Cover Dance ประจำปี ๒๕๖๖ โดยชุมนุมกิจกรรม Cover Dance
PBSport10Aug2566 A11

PBSport10Aug2566 A1

PBSport10Aug2566 A5

PBSport10Aug2566 A7

PBSport10Aug2566 A9

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งของกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๖
icon new<< ชมภาพกิจกรรม ชุดที่ ๑ >> || << ชมภาพกิจกรรม ชุดที่ ๒ >>icon new

f t g m