Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการอบรมการพัฒนาด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform

PBHCECAi Classpoint08Sep2566 A1

วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย(HCEC) มอบหมายให้ คุณครูอมรชัย  สถานนท์  ผู้จัดการศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform ( Classpoint and AI ) โดยมีคุณครูกนกวรรณ สร้อยคำ เป็นวิทยากรให้ความรู้  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ดำเนินการจัดการอบรมแบบออนไลน์ โดยมีคุณครูผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมฯ ๑๐๐ คน

 

f t g m