Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖)

PBChantaburi14 15Sep2566 A3

PBChantaburi14 15Sep2566 A4

(ขอขอบคุณภาพจากเฟ๊ซบุ้คเพจศรียาโพสต์ - โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลาประมาณ ๐๙.๐๙ น.  ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย กล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู  โรงเรียนศรียานุสรณ์  ที่ได้ให้การต้อนรับและนำคณะครูของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยเยี่ยมชมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้และศูนย์การเรียนรู้ต่างๆของโรงเรียน

PBChantaburi14 15Sep2566 A2
(ขอขอบคุณภาพจากเฟ๊ซบุ๊คพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และ ขอขอบคุณภาพจากศูนย์ HCEC โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย)

 

 

f t g m