Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

PBWatInSchool19Sep2566 A1

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๓๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ทุกวันอังคาร  ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของกิจกรรมในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖   และขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู นักเรียน บุคลากรทุกๆท่าน ได้มาร่วมกันสวดมนต์ไหว้พระ, ทำบุญใส่บาตรโดยพร้อมเพรียงกันอีกครั้งกับกิจกรรมวัดในโรงเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖

 

f t g m