Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลพบุรี ประจำปี ๒๕๖๖

PBKruretiresSPMLB21Sep2566 A1

PBKruretiresSPMLB21Sep2566 A3

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลาประมาณ ๐๙.๑๙ น.  ณ  หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีงานเกษียณอายุราชการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูในสังกัด สพม.ลพบุรี  ประจำปี ๒๕๖๖  โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  คณะผู้บริหาร สพม.ลพบุรี, คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู  ให้การต้อนรับฯ  ในโอกาสนี้  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับฯ และคณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง ๙ ท่านของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  ได้เข้ารับมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและของที่ระลึกจาก ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

 

f t g m