Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมมอบรางวัลการประกวดโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

PBSaveEnergyWinner19Oct2566 A2

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๘.๑๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์(โดมใหญ่) โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  แสดงความยินดีและมอบถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียน ประเภทต่างๆ ได้แก่ การประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบสร้างสรรค์, ประกวดสื่อทาง Website /ใบปลิว/แผ่นพับ/powerpoint/เรื่องสั้น หรือภาพยนต์สั้น และการแต่งคำขวัญ และการวาดภาพการ์ตูนประกอบ ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริหารแผนงาน งบประมาณและบุคคล ตามโครงการรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานภายในโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

icon new<< ชมภาพกิจกรรมทั้งหมด >>icon new

f t g m