Copyright 2024 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๕

PBObecmeeting03Nov2566 A1

PBObecmeeting03Nov2566 A2

PBObecmeeting03Nov2566 A4

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น.  ณ  หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี    ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๕  โดยมี นายศุภศิษฏ์ นุ่มฤทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ  ให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับทราบนโยบายต่างๆ โดยก่อนเริ่มการประชุมฯ มีการแสดงบนเวทีของนักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยและโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  ลำดับต่อมา ท่านประธานในพิธีฯ ให้เกียรติมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบ Active Learning จำนวน ๑๓ โรงเรียน  // รางวัลเสริมสร้างความปลอดภัยเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ // รางวัลส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๓ รางวัล  โดยโอกาสนี้  นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  รับเกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ด้านภาษาต่างประเทศ  และหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ  ดร.ธีร์  ภวังคนันท์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมคณะผู้บริหารฯ ได้เดินทางไปกราบสักการะบูชา หลวงพ่อขาว วัดพระยาออก ณ วิหารหลวงพ่อขาว

f t g m