Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กิจกรรมวัดในโรงเรียน ประจำวันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

PBWatInSchool14Nov2566 A1

PBWatInSchool14Nov2566 A3

วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. - ๐๗.๓๕ น. ณ วิหารหลวงพ่อขาว วัดพระยาออก โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี   ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน  สวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรมะ ทำบุญตักบาตรร่วมกันในกิจกรรมวัดในโรงเรียน ทุกวันอังคาร  ดำเนินการโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยในสัปดาห์หน้า(๒๑ พ.ย.๒๕๖๖) จะมีกิจกรรมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑  ดังนั้น ขอเลื่อนการจัดกิจกรรมวัดในโรงเรียนเป็นวันอังคารที่ ๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๖ 

 

f t g m