Copyright 2023 - โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
Display # 
Title Created Date Author Hits
กิจกรรมบันทึกเทปวีดีทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 19 July 2023 Written by Super User 84
กิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้การเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา(สภาจำลองสัญจร) 14 July 2023 Written by Super User 133
พิธีเปิดกิจกรรมโครงการแบ่งปันสิ่งดีๆจากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ 14 July 2023 Written by Super User 121
กิจกรรมพิธีไหว้ครูศิลปนาฏดุริยางคศิลป์ 08 July 2023 Written by Super User 130
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๗ ก.ค.๖๖) 07 July 2023 Written by Super User 116
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๖ ก.ค.๖๖) 06 July 2023 Written by Super User 114
กิจกรรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 05 July 2023 Written by Super User 101
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๕ ก.ค.๖๖) 05 July 2023 Written by Super User 86
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.๖ ในการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level(๔ ก.ค.๖๖) 04 July 2023 Written by Super User 120
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 02 July 2023 Written by Super User 110
f t g m